Adhira

Portfolio

logo2

Usługi przeciwpożarowe

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nasze najważniejsze priorytety to najwyższa jakość i zadowolenie klienta.

Usługi

Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Dobór i wyposażenie obiektu w sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, hydranty)

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi i ochrony ppoż.

Okresowe przeglądy gaśnic

Stały nadzór ppoż. w obiekcie – Inspektor ppoż.

Realizacja zaleceń pokontrolnych PSP

Ekspertyzy, analizy wraz z uzgodnieniem przez rzeczoznawcę ppoż.

Operaty pożarowe i ocena zagrożenia wybuchem

Scenariusze pożarowe

Szkolenia wstępne i okresowe pracowników z zakresu ochrony ppoż.

Wykonywanie przejść przeciwpożarowych

Dobór i montaż zestawów hydroforowych

Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Przegląd oddymiania i systemu sygnalizacji pożaru

Dlaczego my?

Każdego dnia zajmujemy się szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową. Chcemy w jak najlepszy sposób chronić ludzkie życie, zdrowie, mienie oraz środowisko przed skutkami pożaru. Dzięki naszemu doświadczeniu świadczymy usługi na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Kontakt

  Błażej Filipczuk
  Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
  tel. 697-725-413
  E-mail: firegroup@wp.pl
  15-008 Białystok
  NIP 9661837219
  REGON 385896110